5 teknologitrender från 2021 som är här för att stanna!

Det senaste året har varit fullt av oväntade tekniska framsteg, eftersom hela världen förändrades för att möta kraven från en ny verklighet. Men är dessa innovationer bara en produkt av pandemin eller här för att stanna?

Nedan går vi igenom 5 av de vanligaste teknologitrenderna från 2021 som experter tror sannolikt kommer att hålla sig kvar i många år framöver. 

Trend 1 – Digitala arbetsplatser
I slutet av juni 2020 arbetade de flesta på heltid hemifrån. Medan vi försökte hitta de bästa sätten att arbeta på distans, utvecklades samarbetsprogramvaror, Zoom, Google Hangouts, Teams och många fler. År 2020 nådde den globala videokonferensmarknaden 7,87 miljarder USD – mer än dubbelt föregående år.

I allmänhet har anställda reagerat positivt på bekvämligheten som hemmajobb innebär, men arbetsgivare märker också fördelarna – till exempel lägre kontorsuthyrning och underhållskostnader.

Enligt en global undersökningen från IndustryLab som undersökte det dematerialiserade kontoret och insikter om den framtida arbetsplatsen 2030, uppgav hälften av de tillfrågade att de skulle vilja ha en full virtuell närvaro på jobbet var som helst. Tänk dig digitala arbetsytor där du kan vinka till din kollega tvärs över rummet, överlämna viktiga dokument eller till och med dela kaffe och bulle ihop.

Det är många av teknikjättarna där ute, inklusive Twitter och Facebook, som meddelar sina planer för mer permanent arbete hemifrån efter COVID.

Trend 2 – Onlineinlärning
Digitala arbetsytor kommer inte bara att gynna företag. På toppen av pandemin skickades över 1,6 miljarder barn i 195 länder runt om i världen hem när klassrummen stängdes. Förutom videokonferensverktyg har andra digitala tjänster som språkinlärningsappar, virtuell handledning och e-learningprogramvara utvecklas och efterfrågats i större utsträckning.  

Just nu är det svårt att förutspå i vilken utsträckning e-lärande fortsätter när eleverna återvänder till sina klassrum, dock har behovet av anslutning för utbildning blivit tydligt klart. Och allt eftersom 5G -nät möjliggör snabbare internet och mer tillförlitlig anslutning än någonsin tidigare – även på avlägsna platser – kommer dessa möjligheter bara att växa.

Trend 3 – E-hälsa
Hälso- och sjukvårdsbranschen har traditionellt varit en av de mest motståndskraftiga när det gäller upptag av IT och digital teknik. COVID-19-pandemin visade emellertid den enorma potentialen och den verkliga funktionaliteten hos telehälsoteknologier som viktiga verktyg för att undvika att virus sprids genom spårning, testning och behandling.

En studie från 2020 drog också slutsatsen att COVID-19-pandemin hade tvingat fram viktiga förändringar inom vårdindustrin som kan bidra till att fastställa e-hälsan mer fast under de kommande åren.

Microsoft förklarar – Vad är multifaktorautentisering?
”När du loggar in på ditt onlinekonto – en process som vi kallar ”autentisering” – visar du för den tjänst som du utger dig för att vara. Traditionellt har det gjorts med ett användarnamn och ett lösenord. Det är tyvärr inte ett så bra sätt att göra det. Användarnamn är ofta lätta att hitta. Ibland är de bara din e-postadress. 

Eftersom lösenord kan vara svåra att komma ihåg brukar folk välja enkla lösenord eller använda samma lösenord på många olika webbplatser. Därför har nästan alla onlinetjänster – banker, sociala medier, shopping och Microsoft 365 också – lagt till ett sätt för dina konton att bli säkrare. Du kan höra namnet ”Tvåstegsverifiering” eller ”Multifaktorautentisering.” Läs mer om tvåfaktorsautentisering för 365 och VPN. 

Trend 4 – Kontaktlös bekvämlighet
Kontaktlös teknik definierar kundupplevelsen efter pandemin, från beröringsfria betalningar och ”bara knalla ut” från shopping till incheckning för resor och boende.

Även när människor handlar i butik hävdar nu nästan 90 procent av shopparna i USA att de föredrar beröringsfria funktioner eller självutcheckningsfunktioner. Vilket med all säkerhet kommer ha en hög prioritet i en allt mer globaliserad värld, blir ansiktsigenkänningssystem mer och mer vanligt.

Trend 5 – Flera lösenord som skapar panik och cybersäkerhetsutmaningar
Tyvärr är glömda lösenord en väldigt bekant upplevelse för många av oss. 2020 begränsades vår fysiska rörlighet, men det gjorde även att vår digitala närvaro ökade. Med den ökade digitala närvaron kommer även fler enheter, fler konton, fler filer och därmed större säkerhetsåtgärder.

Därför kommer de som inte har koll på sina lösenord uppleva något som vi kan kalla för lösenordspanik – den välbekanta känslan av hopplöshet och frustration när man inte kommer på sitt lösenord, pinkod eller liknande. Detta kommer att bli vanligare och vanligare på grund av det ökande antalet inloggningar på appar, enheter, program, molnlösningar och andra digitala prylar. Många experter säger också att återanvändning av samma lösenord inte är en bra strategi. Och ännu sämre nu med tanke på att allt arbete på distans har lett till en kraftig ökning av cyberbrott.

Det finns ingen väg tillbaka – den digitala delen av vårt arbete och våra liv kommer att fortsätta växa. Och antalet lösenord vi måste komma ihåg kommer att öka tillsammans med det. 

Brett erbjudande och hög IT-kompetens!

Genom ett långsiktigt partnerskap kan vi sätta långsiktiga mål vilket, enligt vår erfarenhet, leder till bäst resultat.