Trygg IT-Infrastruktur ger dig trygghet

[IT-Drift / Infrastruktur ]

Server IT drift Västerås

Vår kompetens och certifiering är din trygghet

Drift och support av din IT-miljö görs alltid med säkerhet och tillgänglighet i första rummet. Vår förtjänst ligger i att ditt system fungerar. Genom att låta Acecom ta hand er infrastruktur behöver ni inte lägga tid, energi eller pengar på att hantera en egen IT-infrastruktur.

Vi vill inte tjäna pengar på er okunskap genom att låsa in er i långa prenumerationer när det finns, eller snart kan tänkas finnas, molnlösningar som passar ert behov bättre.

Istället jobbar vi hårt för att hela tiden hitta nya och innovativa lösningar som kan förenkla er vardag.

Som kund hos oss får du ökad tillgänglighet, förbättrad drift och underhåll av dina affärskritiska applikationer samt en partner som alltid finns tillgänglig för rådgivning.
IT drift västerås

IT-drift Västerås

Hur ser era behov ut?

Acecom tar gärna ansvar för hela din drift, men du väljer själv nivå. Allt från att vi tar hand om alla detaljer och dygnet runt support, till att vi enbart säkerställer din backup. Vi ser till att ni kan arbeta oberoende av var ni är och att er information är säkrad. Vi övervakar ert system och erbjuder användarstöd till den nivå ni önskar.

Vi sköter drift och support av er egen utrustning som vi övervakar och sköter om, eller så hyr ni utrustning av oss och vi tar totalansvar för er IT. Oavsett val så kan det mesta göras med distansövervakning och fjärrsupport.

Helhetsansvar

Om det viktigaste för dig är att ha koll på dina IT-kostnader och att ”det bara snurrar”, då ska du låta oss bli helhetsleverantör. Vi tar hand om IT-investeringarna och omvandlar dem till kända rörliga kostnader för er. Vi tar ansvar för driften av era IT-system med all utrustning från oss. Det enda vi inte bedömer att vi kan äga är kablaget på ert kontor. 

Vi ansvarar förutom för drift och support även för periodisk uppgradering, garantihantering, utbyten, licenshantering och annat som hör ditt IT-system till.

Molntjänster

Serverlösa system

En hel del information, program och datakraft kan idag med fördel lagras och hanteras i serverlösa system, eller rättare sagt på en extern resurs s.k. molntjänst. Det är en teknik där stora skalbara resurser, tillhandahålls som tjänster på Internet till verksamheter som inte behöver ha egen kontroll över själva infrastrukturen.

Beroende på hur ert IT-system ser ut kan det helt eller delvis placeras i ett serverlöst system. Vinsten med att gå in i mer molnbaserade tjänster kan ligga i tillgången till information varhelst ni befinner er, minskade kostnader, prestanda och skalbarhet.

Utifrån er verksamhets struktur tar vi fram ett lösningsförslag där vi föreslår vilka delar som lämpligen placeras i ett serverlöst system. Övriga kritiska delar placeras hos er eller hos oss på Acecom.

IT företag västerås
Användarstöd

Fritt användarstöd under kontorstid ingår normalt i alla våra fastprisavtal. Därutöver kan vi erbjuda utökade nivåer av jour och användarstöd upp till dygnet runt.

I ett driftsavtal ingår alltid användarstöd. Det finns inga begränsningar på hur ofta ni kan kontakta vår support. Med användarstöd menar vi både systemtekniskt stöd och tips och råd i användandet av era system.

Vi fokuserar på att lösa alla ärenden direkt. Vilket sker effektivast via fjärrsupport. Ni  ringer in och vi styr era datorer via internet. Självklart är vi även på plats hos er när det behövs.

 

För er som har drift och supportavtal hos oss, finns möjlighet att ha er personliga IT-konsult på plats exempelvis en halvdag i veckan. IT-konsulten ger användarstöd på plats och genomför kontroll av systemet samt genomför överenskomna uppgifter.

 

Större genomgångar av era IT-system kan leda till större förändringar. Detta kallar vi för projektinstallationer. Vi har kompetens för att bygga och driva helhetslösningar av flertalet system som finns på marknaden idag. Acecom kan exempelvis leverera lösningar för byte av affärssystem, intranät, mobila kontor och mycket mera inom utveckling av era informationssystem.

 

När verksamheter utvecklas och ny teknik införs uppstår ofta helt nya risker som måste hanteras. IT-stöd och IT- användning måste fungera effektivt och säkert tillsammans.

  • Åtkomst och behörighet – riskerar känslig information att hamna i orätta händer?
  • Tillgänglighet – finns informationen tillgänglig när den behövs och hur hanteras ett avbrott i IT- verksamheten?Vilken nivå av redundans finns?
  • Informationskvalitet och relevans – hur säkerställs att den affärskritiska informationen är korrekt?
  • IT-infrastruktur – är infrastrukturen, dvs. kommunikation, hårdvara och mjukvara samt policy och rutiner utformade för att hantera IT-verksamheten med hög effektivitet och säkerhet?
Nyfiken på en skräddarsydd offert?
Vill du förbättra din
IT-Infrastruktur?

Genom att låta Acecom ta hand er infrastruktur behöver ni inte lägga tid, energi eller pengar på att hantera en egen IT-infrastruktur.

Trygg drift och support

Låt oss optimera din IT-miljö

Vi erbjuder moderna IT-tjänster levererade med ett sunt och tidsenligt tänk. På Acecom strävar vi hela tiden efter att hjälpa våra kunder till en så modern och effektiv it-miljö som möjligt.

Serverlösa system