Möt våra IT-experter

Johan Lindholm
Johan Lindholm
VD
Peter Peric
Peter Peric
IT drift och IT-miljö
Andreas
Andreas Danielsson
IT-tekniker
Anders Hollman
Anders Hollman
Driftansvarig
Hans Kindhag
Hans Kindhag
Systemutveckling
Peder
Peder Sandelin
IT-utveckling
Anders Lundin
Anders Lundin
IT-tekniker
Christian Toth
IT-specialist
Daniel Holmgren
IT-specialist
Jonathan Ekstrand
Webb & Digital synlighet
Jimi Friis
Systemutveckling - Development
Samuel Brinkebäck
Frontend-utvecklare
Filip Rosenberg
Frontend-utvecklare