Effektivisera ditt företag och din affär!

Verksamhetsutveckling

Teamwork, verksamhetsutveckling, Acecom AB

Vilken potential har ditt företag?

Acecom är ett IT-bolag med brett verksamhetskunnande. Det gör att vi inom ramen för våra uppdrag kan leverera verklig skillnad till våra kunder och vi vill verka i gränslandet där teknik och människor möts.

Generellt handlar utveckling om att påverka flera olika dimensioner. Vanligen talar man om strategi, struktur och kultur. Strategisk utveckling handlar om hur verksamheten ska kunna nå de mål som satts upp utifrån dess vision och affärsidé.

Väx tillsammans med Acecom!

Vår kunskap blir er framgång!

Vår önskan och ambition är att hjälpa företag och organisationer att hitta nya affärsmöjligheter, samarbeta effektivare och förbättra lönsamheten. Vi vill agera som stöd till verksamheten och ha en naturlig position i gränsytan mellan affärsverksamhet och IT.

Vi ser till att IT-lösningarna stödjer affärsprocesserna på ett effektivt sätt och vi genomför löpande anpassningar och justeringar av systemen där så är möjligt.

Verksamhetsutveckling västerås