Hybrid, det nya modeordet i kontorsvärlden. Är ditt bolag redo?

De senaste åren ligger till grund för våra nya digitala arbetsliv och framtidens hybrida arbetsmiljöer börjar med storm ta form.

Men vad är ens en hybrid arbetsplats? Förenklat innebär det mer flexibilitet där medarbetare själva kan välja hur och vart man ska arbeta ifrån. Den viktiga uppföljningsfrågan är bara, är din verksamhet redo för den här typen av arbete, där IT-miljön måste leva upp till dagens krav från anställda.

Vad vi på Acecom kan utläsa från marknaden, så är den hybrida miljön här för att stanna. Många stora jättar har redan implementerat detta i sina verksamheter och jobbar stenhårt med IT- säkerheten och molnplattformar. Anledningen är inte konstigare än vad man kan tro. Det beror på att den senaste tidens distansarbete har fungerat så mycket bättre än vad många hade trott.

 

Kvarlevande effekter av distansarbete

Efter vad som ibland känns som en evighet så har många av oss som jobbar på kontor under hösten sakta men säkert återvänt till våra trygga skrivbord och våra trogna kaffemaskiner – i alla fall till stor del. Även om vi inte är tillbaka 100% så har sättet vi arbetar på för många drastiskt förändrats, då digitaliseringsresan som många verksamheter trodde skulle ta flera år att genomföra, i stället skedde på bara 1,5 år. 

På grund av den här utvecklingen är ett mer hybridbaserat arbetssätt på god väg att mer eller mindre börja ses som en obestridlighet för nästan alla verksamheter. Ett arbetssätt som kombinerar både digitalt distansarbete och traditionellt kontorsarbete är helt enkelt här för att stanna.

 

Vad innebär detta för dig som arbetsgivare?

Denna förändring bär givetvis med sig en del saker. Det nya arbetssättet kommer ställa tekniska krav på dig och då handlar det framför allt att ge den anställda rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb på andra platser och oavsett enhet. Det kan till och med bli en avgörande faktor för både framtida konkurrenskraft och för att förbli en attraktiv arbetsgivare.

För att den här typen av arbetssätt ska fungera optimalt finns det flera viktiga aspekter att tänka på – allt ifrån hur du ska administrera företagets enheter på bästa sätt till att bygga upp en IT-miljö som efterlever morgondagens anspråk på säkerhet och funktionalitet.

Att hybrida arbetsplatser i framtiden är något att satsa fullt ut på blir extra tydligt när man tittar på en undersökning gjord av Svenska Internetstiftelsen 2021. Den visar bland annat att 9 av 10 som arbetat hemifrån vill fortsätta med det när pandemin är helt över – men inte lika mycket.

Fem fällor med nya flexibla arbetsplatsen: ”Behöver vara mer strikt” DI lyfter Hybrid som det nya modeordet i kontorsvärlden, där ingen längre räknar med att allt ska bli som förr. Men det finns utmaningar med den nya arbetsmodellen som allt fler företag hakar på. Henrik Järleskog, europeisk strategichef på Sodexo, pekar ut fallgroparna att undvika när nya arbetssätt mejslas fram.

Den digitala säkerheten blir viktigare än någonsin.

Undersökningarna talar ett tydligt språk. Det måste finnas möjlighet för distansarbete och det måste ske på rätt sätt. De bolag som väljer den andra vägen kommer ha svårt att attrahera och behålla medarbetare i det långa loppet. Men det här är mycket enklare i teorin än i praktiken, framför allt då kraven på verksamhetens teknik och IT höjs något enormt. 

Tidigare lade man la enorma resurser på att säkra upp sina arbetslokaler – med säkra trådlösa nätverk, brandväggar, surfproxyfilter och avancerade passagesystem för att verifiera att rätt personer vistas i lokalerna. Lösningen som man idag talar mycket om handlar mer om att IT-säkerheten måste stämma överens med användaren – inte den fysiska arbetsplatsen. För att skapa en bättre förståelse för digital säkerhet i hybridarbetet gäller det att alla i organisationen förstår innebörden av hur kritiskt det faktiskt är att bli utsatta för ett angrepp.

Computer Sweden nämner i många artiklar att IT angrepp blir vanligare och vanligare och att svenska företag inte litar på sig själva.

Här måste både ledning ta ett steg tillbaka, utvärdera situationen och erkänna vilka förbättringar som kan göras inom IT-miljön, samt vilka specifika åtgärder som krävs för att stärka säkerheten. Utvecklingen av dagens teknik är avgörande för den hybrida arbetsplatsen. Det gäller för dig som arbetsgivare att hela tiden följa med i utvecklingen och ta ansvar för hur verksamheten fungerar. Molnlösningar är inte längre något nytt, men i och med vårt förändrade arbetssätt är de kanske viktigare och mer aktuellt än någonsin tidigare.

Brett erbjudande och hög IT-kompetens!

Genom ett långsiktigt partnerskap kan vi sätta långsiktiga mål vilket, enligt vår erfarenhet, leder till bäst resultat.