Heta Tech trender 2022

Den digitala omvandlingen pågår för fullt i hela världen och ny teknik driver på utveckling. Här är tio strategiska tekniktrender som är viktigaste att hålla ögonen på det närmaste året enligt Gartner.

Dagens företagsledare måste hitta nya sätt att implementera digitaliseringen i deras verksamheter för att få fart på tillväxt och innovation. För att göra det krävs det också att de förstår den teknik som kommer med framtiden och använder den på rätt sätt. Nedan benämns några från

1. Generativ AI

AI som kan generera eget innehåll. Det kan användas till en mängd skilda saker – exempelvis att skriva kod till mjukvara, skynda på produktutveckling eller till riktad marknadsföring.

Men det kan dessvärre också användas till sådant som bedrägerier, politisk desinformation eller falska identiteter. Idag står generativ AI för mindre än en procent av alla data som produceras men Gartner beräknar att det står för 10 procent 2025.

2. Data Fabric

Integrationsutmaningarna ökar och som ett svar på det har så kallad data fabric börjat användas. Det handlar om att fläta ihop och integrera data mellan plattformar och affärsanvändare för att skapa en skalbar arkitektur och kunna minska den tekniska skulden hos data- och analytics-teamen.

Detta kan på sikt leda till en minskad datahanteringsinsats med upp till 70 procent och göra att tiden det tar till att man får ut värde förkortas, enligt Gartner.

3. Distributed Enterprise

Nu utmanas de traditionella kontorscentrerade organisationerna av distans- och hybridarbete – en ny geografisk spridning.

Vilket trycker på ledning och chefer att leverera lösningar för att ändå kunna arbeta friktionsfritt utan att det påverkar affärsmodellerna framhåller David Groomsbridge.

2023 räknar Gartner med att 75 procent av alla organisationer som använder fördelarna av distribuerade företag kan realisera en intäktstillväxt 25 procent snabbare än sina konkurrenter.

4. Cloud native-plattformar

Cloud native-plattormar – molnbyggda applikatonsplattformar – kan genom att använda sig av molnets kärnfunktioner erbjuda skalbara och elastiska IT-relaterade funktioner ”som en tjänst” till de som utvecklar teknik. Det gör att det går snabbare att få ut värdet och kostnaderna sänks.

Gartner förutspår att den här sortens plattformar kommer att ligga till grund för minst 95 procent av alla digitala initiativ 2025. I dag är den siffran under 40 procent.

5. Autonoma system

Traditionell programmering eller enkel automatisering hänger inte med när ett företag växer. Och det är där som de autonoma systemen kommer in. Det handlar om fysiska system som hanterar sig själva eller mjukvarusystem som lär sig av den miljö det befinner sig i och som dynamiskt kan modifiera sina egna algoritmer så att de anpassar sig till nya förhållanden.

6. Beslutsintelligens

Att ta så bra beslut som möjligt är en klar konkurrensfördel. Beslutsintelligens är ett intelligent beslutsstöd som kan förstå hur beslut fattas och hur resultat kan utvärderas, hanteras och förbättras genom feedback.

De kommande två åren kommer en tredjedel av alla stora organisationer att använda sig av beslutsintelligens för ett strukturerat beslutsfattande enligt Gartner.

7. Dataskyddsteknik

Att undvika dataskyddsincidenter handlar inte bara om att leva upp till lagkrav utan också om att leva upp till kundernas förtroende. För att klara det beräknar Gartner att 60 procent av alla stora organisationer kommer att använda sig av en eller flera tekniker specifikt för dataskydd 2025. Teknik som skyddar känslig data både på hårdvaru- och mjukvarunivå.

8. Meshteknik för cybersäkerhet

Arkitektur byggd på meshteknik för cybersäkerhet, CSMA, kan skapa en integrerad säkerhetsstruktur även när tillgångar och användare kan befinna sig lite var som helst.

9. Metoder för AI-teknik

Många AI-projekt sätts aldrig i produktion och det kan vara svårt att integrera AI i applikationer. Då behövs det metoder för att se till att göra AI-modellerna användbara.

2025 kommer de 10 procent av företagen som etablerar de bästa metoderna för AI-teknik att generera minst tre gånger mer värde från sina AI -insatser än 90 procent av företagen som inte gör det, spår Gartner.

10. Total Experience, TX

Efter customer experience – CX, employee experience – EX, user experience – UX och multiexperience – MX är det nu dags för den totala upplevelsen, total experience – TX.

Målet är att skapa större kund- och medarbetarnöjdhet och lojalitet. Gartner gör ingen exakt prognos men skriver att både intäkter och vinst gynnas av TX.

Källa: https://cio.idg.se/2.1782/1.757517/gartner-tekniktrender-2022


Brett erbjudande och hög IT-kompetens!

Genom ett långsiktigt partnerskap kan vi sätta långsiktiga mål vilket, enligt vår erfarenhet, leder till bäst resultat.