Stolt samarbete med World Childhood Foundation!

Childhood foundations

I ett stolt samarbete med World Childhood Foundation har vårt utvecklingsteam DEV skapat en webbaserad utbildningsplattform som inte bara möter deras specifika behov utan också låter de hantera och administrera systemet på enkelt och effektivt sätt.  

World Childhood Foundation arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.
De ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. De arbetar också aktivt för att stärka kvalitén och sprida beprövade modeller som når barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver. Med relativt små investeringar, kopplat med nära dialog och stöd, kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara. Childhood grundades 1999 av Drottningen.
Läs mer https://childhood.se/

En av de unika egenskaperna i plattformen är att den låter World Childhood Foundation skapa egna kampanjer riktade till specifika samarbetspartners. I exemplet delas en länk och göra utbildningen tillgänglig för hela företaget, vilket gör att deras kunder kan komma åt utbildningen på ett bekvämt och användarvänligt sätt. 

Plattformen är också utformad för att säkerställa att upplevelsen är sömlös för alla användare. Från registrering till certifikatutskrift, allt görs online, vilket eliminerar behovet av manuell spårning och journalföring. Där kunden enkelt kan övervaka sina samarbetspartners framsteg genom utbildningens olika stadier.

 

Childhood bracelet

Stöd World Childhood Foundation – Köp ett armband! 

När du bär deras armband tar du ställning mot våld och sexuella övergrepp mot barn. De olika färgerna på pärlorna representerar olika artiklar ur Barnkonventionen. Vill du också stötta Childhood, följ länken https://childhood.se/stod-oss/gavoshop/ och beställ ett armband redan idag. 

 

Brett erbjudande och hög IT-kompetens!

Genom ett långsiktigt partnerskap kan vi sätta långsiktiga mål vilket, enligt vår erfarenhet, leder till bäst resultat.