Security Awareness

De flesta säkerhetsexperter och analytiker är överens om att utbildning av användare är en av de viktigaste komponenterna i en organisations IT- säkerhetsarbete. Med en snabb teknik-utveckling och ständigt föränderliga IT-hot har det fram tills nu varit både svårt och tidskrävande att genomföra effektiva säkerhetsutbildningar för slutanvändare. Nimblr ger din organisation rätt kunskap, till rätt individ, i rätt tid.

Rätt kunskap, till rätt individ, i rätt tid

Grundläggande utbildningsmoduler
Nimblrs interaktiva Security Awareness-utbildningsmoduler omfattar allt från Ransomware till Säker surfning och anpassas automatiskt för verksamhetens egna miljö. Utbildningsmodulerna bygger på micro-learning-konceptet och är alltid kort- fattade och relevanta. I praktiken innebär det att en användare sällan behöver avsätta mer än 5 minuter för ett enskilt inlärningsmoment. Varje interaktion med användaren baseras på tidigare aktiviteter och integreras naturligt i det vanliga ar- betsflödet.

Zero-Day-utbildningar och tillhörande simuleringar som baseras på dagsfärska attacker och hot. De mest akuta kunskapsluckorna prioriteras automatiskt för att alltid ge rätt information i rätt tid. Genom ett nätverk av sensorer, honeypots och mänskliga resurser monitorerar Nimblr aktuella hot och trender så nya simulering- ar och utbildningsmaterial alltid finns tillgängliga om de senaste hoten.

Simulerade attacker

 

Nimblrs simulerade attacker är en viktig del av utbildningsprogrammet och bygger på tusentals aktuella hot som analyserats, bearbetats och avväpnats av Nimblrs experter. För att göra attackerna än mer realistiska anpassas simuleringarna genom att använda kundspecifik data, t.ex. namnet på verksamhetens ekonomichef eller information om vilket operativsystem som används. Biblioteket av simulerade attacker uppdateras löpande och Nimblrs intelligenta algoritm prioriterar och distribuerar dem med användarspecifika scheman. Varje simulerad attack är kopplad till både en Nimblr Instant Learning och en frivillig grundläggande utbildningsmodul. Läs mer här https://www.nimblr.se/security-awareness eller kontakta oss idag! 

Det är dags att höja ditt cybersäkerhetsspel! Ge din personal de nödvändiga färdigheterna för att skydda ditt företag och dess intressenter. Från grundläggande medvetenhetsprogram till specialiserad utbildning i säkert agerande, det finns alternativ som passar alla roller och kompetensnivåer. 

Brett erbjudande och hög IT-kompetens!

Genom ett långsiktigt partnerskap kan vi sätta långsiktiga mål vilket, enligt vår erfarenhet, leder till bäst resultat.